شیرهای کنترلی سختی گیر یکی از مهم ترین تجهیزات جانبی در سختی گیرهای رزینی فایبرگلاس و فلزی به شمار می رود که در دو تیپ دستی و اتوماتیک قرار می گیرد.