اخبار

پروژه منبع کویل دار ۲۰۰۰ لیتری

منبع کویلی ۲۰۰۰ لیتری چیست؟

منبع کویلی ۲۰۰۰ لیتری دارای دو طراحی افقی یا خوابیده و عمودی یا ایستاده است که در صنایع مختلف به عنوان تامین کننده آبگرم بشمار می‌رود. به دلیل مصرف انرژی بهینه این تجهیز بسیاری از ساختمانها در بکارگیری این تجهیز پیشگام شده‌اند. پروژه منبع کویل دار ۲۰۰۰ لیتری در مجتمع مسکونی باران و آرامش بصورت گسترده برای ۵۴ بلوک ساختمان چهار طبقه واقع در استان تهران انجام شد. به دلیل تراکم بالای استفاده از منبع در این دو مجتمع، می‌توانیم آن را بزرگترین پروژه منبع کویلی ۲۰۰۰ لیتری در سال ۱۳۹۹ دانست.

ادامه مطلب