محتوا

ادامه مطلب
منبع کویل دار

منبع کویل دار

منبع کویل دار یا در واقع مخزن کویلی جزء تاسیسات تولید کننده آبگرم موتورخانه بشمارد، به دلیل گرمایش منبع به واسطه کویل، به آن منبع کویلی می‌گویند.

ادامه مطلب
سختی گیر آب موتورخانه

سختی گیر آب موتورخانه

سختی گیر موتورخانه یکی از دستگاه های اصلی تصفیه آب در تاسیسات ساختمانها بوده و امروزه از انواع سختی گیر رزینی در موتورخانه آپارتمان های مسکونی و تجاری بکار برده می‌شود.

ادامه مطلب
مخزن کویل دار چیست؟

مخزن کویل دار چیست؟

مخزن کویل دار(coiled tank) جهت تولید و تامین آب گرم بهداشتی در صنعت و ساختمانها بکار می‌رود که به آن «مخزن کویلدار» یا «منبع کویلی» می‌گویند.