سختی گیر پکیج

سختی گیر پکیج

سختی گیر پکیج یکی از اجزای مدار سیستم های گرمایشی در سیستم های آبگرمکن دیواری می باشد که وظیفه رسوب گرفتگی از مدار پکیج را بر عهده دارد. سختی گیرهای پکیج عمدتاً دارای یک سیستم فیلتراسیون میکرونی بوده و املاح معلق و رسوبات سنگین آب را جذب می نماید. این تجهیز عموماً استوانه ایست که دارای یک المان فیلتری در درون می باشد. سختیگیرهای پکیج در هر دوره یک ساله باید مورد شستشو و سرویس قرار گیرند. عمر مفید این تجهیز 2 الی 5 سال می باشد. در صورتی که سختیگر پکیج  در دوره مشخص تعویض یا سرویس نشود سبب فشار به پمپ پکیج و ایجاد مشکلات فراوان خواهد شد.

سختی گیر پکیج چیست ؟

در زمانیکه آب از سختی گیر رزینی عبور می کند، یون های کلسیم و منیزیم که مسئول رسوب و سختی هستند، در شبکه های رزین گیر می افتندو بجای آن ها یون های سدیم که قابل حل استوارد آب می شوند. بنابراین وقتی آب از سختی گیر رزینی عبور می کند، نباید TDS آن تغییر جندانی کند. آبی که در مدار پکیج در حال چرخش است، نسبت به آب خام دارای قلیائیت کل ، یون های کلرید و سولفات، TDS سختی یون های کلسیم خیلی کمتری است .کاهش سختی گیر و یون کلسیم بخاطر عبور از سختی گیر قابل توجیه است. اما اتفاقی دیگری که افتاد است رسوب سولفات کلسیم است.حلالیت سولفات کلسیم با افزایش دما کاهش می یابد و رسوب می کند. در رسوب سولفات کلسیم، یون های کلرید و بی کربنات نیز افتاده اندو ته نشین شده اند.

تفاوت سختی گیر پکیج با سختی گیر برج خنک کننده

در آب درون برج خنک کن مقادیر متوسط نسبت به آب درون پکیج بخاطر وارد شدن آب جبرانی به برج بیشتر است. این قسمت از پروژهدر فصل سرد انجام شد، بنابراین تبخیر آب جبرانی زیاد نبود. اندیس لانجیر و رایزنار با توجه به خواص آب،رسوبگذاری زیاد را پیش بینی می کندکه این پیش بینی کاملا درست است و رسوب زیادی روی کوپن و الکترود خوردگی در مسیر برج خنک کن تشکیل شده است. بخاطر تشکیل رسوب زیاد و سخت، میزان خوردگی در برج خنک کن بسیار کم بوده است . در حقیقت رسوب زیاد و چسبده مانع از خوردگی شده است .

در برج خنک کن، غلظت همه این ترکیبات بخاطر آب  جبرانی که وارد سیستم می شود، زیادتر شده است. بنابراین غلظت سولفات هم زیاد شده است و به سمت رسوب سولفات کلسیم رفته است. به طوری که میزان سختی در آب در مدار برج کمتر از آب پکیج شده است.

غلظت تمام آنیون ها و کاتیون ها در پکیج و برج، نسبت به آب اولیه بسیار کم شده است. غلظت ترکیبات در برج، بالاتر از پکیج است که بخاطر تبخیر آب و جبران آب تغذیه و تغلیظ یون ها می باشد. در اینجا، میزان سختی کل و میزان کلسیم در پکیج برخلاف موارد دیگر کمتر از برج بوده است. به دلیل PH  بالا در برج کلسیم رسوب کرده است و غلظت آن و به تبع سختی در آب کمتر از آب در پکیچ شده است.

سختی گیر پکیج

مزایای سختی گیر پکیج

از مزیت های سختی گیر پکیج می توان به خواص اب درون پکیج که به گونه ای است اندیس لانجیر و رایزنار برای آن رسوبگذاری زیاد را پیس بینی میکند. با توجه به اینکه آب از سختی گیر عبور نکرده است، خواص آب درون پکیج تفاوت چندانی با آب خام ندارد، جز اینکه دمای بالا، حلالیت موادی چون کربنات کلسیم را کم می کند و باعث ایجاد رسوب می شود.

انواع سختی گیر پکیج

  • سختی گیر مغناطیسی
  • سختی گیر الکترونیکی
  • سختی گیر شیمیایی یا پلی فلسفات
  • سختی گیر پلی مگنت

سختی گیر مغناطیسی

دستگاه سختی گیر مغناطیسی که منبع انرژی آنیک مگنت مغناطیسی دائمی می باشد، با اعمال یک میدان مغناطیسی متغیر در مسیر جریان آب، املاح رسوب گذار موجود درآب (که عبدتا بی کربنات ها هستند) را از حالت یونی خارج کرده و به حالت مولکولی تبدیل میکند که ما حصل آن تبدیل کریستالی یونی (کلسیت که ساختار آن چسبنده و سخت آست) به کریستال مولکولی (آراگونیت که ساختار آن نرم و غیر چسبان است) می باشد که این مولکولی ها به هم محلق شده و پدیده دانه برفی را بوجود می آورند که بصورت شناور در آب قرار دارند، به طوری که نه تنها دیگر دیگر رسوب نمی کنند، بلکه امکان حذف این دانه های درشت با فیلتر های نسبتا ساده امکان پذیر است. در این سیستم، آب با قطعات مغناطیسی در تماس نبوده،همچین به آب چیزی اضافه یا از آن کم نمیشودو تنها رسوبات بصورت محلول عبور می نمایند.

سختی گیر الکترونیکی

سختی گیر الکترونیکی به سختی گیری گفته می شود تکنولوژی از امواج الکترومغناطیسی بعنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره سطوح حامل آب های سخت استفاده می شود و نسبت به مدل مغناطیسی، میزان اثر گذاری بیشتری دارد. انتقال امواج الکترومغناطیسی به داخل لوله های حاوی آب های سخت از یک سیم پیچ که به دور لوله پیچیده می شودصورت می گیرد.

بنا به قانون آمپر، در صورت عبور جریان الکترونیکی از سیم پیچ، میدان مغناطیسی متناسب با آن در سیم پیچ پدیدار می گرد. در صورتیکه مقدار جریان نسبت زمان تغییر کند، بنا به قانون القای فاراده، میدان الکتریکی متناسب با تغییرات میدان دست می آید. میدان الکتریکی القا کننده، باعث حرکت یون های مثبت و منفی نسبت به یکدیگر و ایجاد ذرا خنثی معلق در آب می گرددبا تشکیل این هسته های کوچک، پدیده ای به نام اثر دانه برفی رخ می دهدکه باعث جذب یون های معلق دیگر در آب و هسته های اولیه رشد پیدا می کنند.

تفاوت سختی گیر مغناطیسی و الکتریکی

در کل تفاوت عملکرد سختی گیر مغناطیسی و الکتریکی شبیه هم هستند. با این تفاوت که مدل سختی گیر مغناطیسی با دارا بودن مگنت(آهنربا) مغناطیسی انرژی لازم خود را تولید می کنند، در حالیکه سختی گیر الکتریکی، انرژی خود را از برق میگیرد. از آنجا که انرژی سختی گیر مغناطیسی به دبی آب بستگی دارد و به مرور گذشت زمان ضعیف می شود، میزان شدت تاثیر گذاری آن نسبت به مدل سختی گیر الکتریکی کمتر است.